W górę serca

O Mnie

 

 

Ludwika Korda

 

ul. Targowa 15/1

84-300 Lębork

503413494

sursumkorda@op.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

 

            2016               Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa:

                                   Studia Podyplomowe: Kierownictwo Duchowe

           

            2015              Uniwersytet Gdański – Gdańsk:

                                  Studia Podyplomowe: Psychologia Transportu

 

            2015              Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku - Warszawa

                                  Kurs Kwalifikacyjny: Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym, II Etap

 

            2014               Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Sopot:

                                   Studia Podyplomowe: Psychoterapia Poznawczo- Behawioralna     

                                                   

2010                Instytut Psychologii Zdrowia - Warszawa:

Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

 

2010               Wyższa Szkoła Gospodarki – Bydgoszcz:

Studia Podyplomowe: Doradca Zawodowy

 

            2010               Gdański Uniwersytet Medyczny:

Studia Podyplomowe: Psychologia Kliniczna

 

            2008               Instytut EEG – Warszawa:

Kurs Kwalifikacyjny: Terapia Eegbiofeedback - Terapeuta Biofeedback, 

III stopień 

 

            2008               Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa:

                                   Studia Wyższe: Psychologia

 

            2002               Uniwersytet Warmińsko Mazurski – Olsztyn:

Studia Podyplomowe: Dydaktyka Katechezy

 

            1994              Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej –

                                  Warszawa: Studia Wyższe: Pedagogika Specjalna

 

            1991               Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – Gdańsk:

                                   Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika

 

            1987               Studium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica – Lębork:

           Kierunek: Nauczanie Początkowe

 

            1980               Technikum Rachunkowości Rolnej – Lębork:

                                   Kierunek: Technik Ekonomista

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

1988 – obecnie           Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lęborku

Stanowisko: wychowawca w internacie / nauczyciel / kierownik internatu / terapeuta / psycholog

 

            2006 – 2009                Szkoła Policealna „Ekspert”

Stanowisko: wykładowca: Psychopatologia, Pedagogika specjalna, Podstawy psychologii i socjologii         

Stanowisko: trener -warsztaty integracyjne

 

            2007 – 2013               DWCom s.c. – Lębork

Stanowisko: trener / wykładowca – szkolenia / warsztaty dotyczące m.in.:

integracji, miękkich kompetencji (komunikacja interpersonalna, asertywność, skuteczne motywowanie, itd.), higieny psychofizycznej, pewności siebie, ABC przedsiębiorczości, partnerstwa w pracy, aktywizacji zawodowej, życiowego biznesplanu

 

2010 – 2014                INFO – BIZ Profesjonalna Edukacja – Grudziądz

                                    Stanowisko: psycholog / terapeuta / wykładowca

 

2010 – 2012                Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – Lębork

                                    Stanowisko: psycholog / terapeuta

 

2010 – obecnie         Sursum Ludwika Korda – działalność gospodarcza: działalność wspomagająca edukację, działalność w zakresie opieki zdrowotnej, działalność w zakresie pomocy społecznej

psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 

2011 – 2013             Wyższa Szkoła Gospodarki – Bydgoszcz

                                             Stanowisko: wykładowca

 

            2011– 2013              Centrum Edukacyjne Technik - Słupsk

                                             Stanowisko: psycholog / terapeuta/ wykładowca

           

            2013 – 2014              Powiatowe Centrum Edukacyjne – Lębork

                                              Stanowisko: nauczyciel

 

            2015 – obecnie        Niebieski Skarb - Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum

                                             Autyzmu – Lębork

                                             Stanowisko: moderator grupy wsparcia

 

 

 

 

 

 

;